TOP

当道場は平成19年(2007年)より安佐南区大塚にて活動を開始。
安佐南区、大塚中学校武道場にて稽古しています。
幼年から中学生を対象に会員を募集中です。

ニュース

2018年09月23日
真正会 広島県大会
2020年01月31日
真正会 全中国大会結果
2019年07月28日
白蓮会館 全日本ジュニア大会
2019年08月11日
実践会館 全日本新人育成大会